Veel gestelde vragen

Kan mijn zorgverlener meekijken?

Het is mogelijk dat uw zorgverlener inzage krijgt in de ingevulde formulieren. Met name de ingevulde MSIP kan handig zijn als voorbereiding van een consult. U kunt de MSIP zelf uitprinten en meenemen. U kunt ook uw zorgverlener autoriseren om mee te kijken. In dat geval stuurt u een email naar de helpdesk (info@curavista.nl). Zij leggen uw verzoek aan uw zorgverlener overleggen. U kunt natuurlijk ook zelf dit met uw zorgverlener bespreken. Indien uw zorgverlener positief is, verzorgt de helpdesk de autorisatie.

Stoppen met de studie

Deelname aan deze studie is geheel vrijwillig en u bent vrij om zonder opgaaf van reden uw deelname te beëindigen wanneer u dat wenst. Het is wel prettig als u een reden opgeeft. Een email naar de helpdesk (info@curavista.nl) volstaat.

 

11/12/2013